Nowości w WIOŚ

Postępowanie znak AT.272.1.2017.MLB - Informacje z otwarcia

Zamawiający – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą”, na swojej stronie internetowej zamieścił informacje z otwarcia ofert które odbyło się w dniu 31.08.2017 r.

Informacje szczegółowe znajdują się w zakładce Przetargi/Zamówienia publiczne - postępowanie znak AT.272.1.2017.MLB

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR