Nowości w WIOŚ

Awaria analizatora pyłu zawieszonego PM2,5 w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.03.2018 r. wystąpiła awaria analizatora pyłu PM2,5 oraz kilkugodzinna przerwa w pracy analizatora pyłu PM10 na stanowisku pomiarowym w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego. Wskutek awarii na stronie internetowej brak jest aktualnych wyników pomiarów automatycznych z tej lokalizacji. Publikacja danych dotyczących pyłu PM2,5 zostanie przywrócona po naprawie analizatora. Ponadto informujemy, że na stacji prowadzone są referencyjne pomiary manualne pyłów PM10 i PM2,5. Wyniki tych pomiarów zostaną opublikowane na naszych stronach internetowych po ich wykonaniu przez Laboratorium WIOŚ w Szczecinie.

Powered by ICOR