Nowości w WIOŚ

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 30.05.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 30.05.2018 r.
 


 

W dniu 30.05.2018 r., podobnie jak w dniu 29.05.2018 r. wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 na stanowisku pomiarowym w Szczecinku przy ul. Przemysłowej. Przyczyną podwyższonych stężeń pyłu PM10 w Szczecinku, w związku z występującymi warunkami atmosferycznymi (słaby wiatr z kierunku wschodniego oraz południowo-wschodniego), była w szczególności emisja z zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR