Nowości w WIOŚ

Komunikat o prezentowanych wynikach stężeń pyłu PM10 na stacji automatycznej w Szczecinku na ul. Przemysłowej w dniu 16.09.2011 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, iż wyniki 1-godzinnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 uzyskane w dniu 16 września 2011 r. (piątek), w godzinach od 18:00 do 23:00 na stacji automatycznej w Szczecinku na ul. Przemysłowej zostały zweryfikowane jako błędne. Weryfikacji dokonano w pierwszym dniu roboczym po weekendzie tj. 19 września 2011 r. Tym samym, wyniki z tego okresu zostały automatycznie usunięte ze strony internetowej WIOŚ. W wyniku przeglądu parametrów pracy analizatora ustalono, że główną przyczyną odrzucenia wyników było zacięcie taśmy filtracyjnej w automatycznym analizatorze pyłu PM10.

Informujemy również, iż stężenia pyłu zawieszonego PM10 uzyskane z automatycznych pomiarów na ul. Przemysłowej, uśrednione do doby (wartość normowana) są szczegółowo analizowane po miesięcznej serii z wynikami z pomiarów manualnych (metoda referencyjna) uzyskanych na dwóch pozostałych stacjach w Szczecinku – na ul. Artyleryjskiej i ul. 1-Maja. 

Równocześnie informujemy, iż na stronie WIOŚ – Automatyczny Monitoring Powietrza zawarta jest następująca informacja:

Uwaga! Przedstawiane dane są wartościami surowymi, poddanymi jedynie automatycznej weryfikacji, polegającej na odrzuceniu wyników nieprawdopodobnych. W związku z tym niektóre wartości prezentowanych stężeń mogą odbiegać od wartości rzeczywistej. Weryfikacja danych jest wieloetapowa. Przeprowadza się ją w cyklach: dobowych, miesięcznych i rocznych. Czynność ta jest wykonywana przez operatorów systemu. Dopiero po cyklu rocznym, ostatecznie zweryfikowane wyniki pomiarów, wykorzystywane są do przeprowadzenia rocznej oceny jakości powietrza.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR