Nowości w WIOŚ

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w miesiącu marcu 2010 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację o wynikach pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu marcu 2010 r., na  stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR