Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Wizyta Pani Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwa w Szczecinie

W dniu 25 listopada 2021 r. podczas wizyty w Szczecinie Pani Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa spotkała się z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Podczas spotkania, które odbyło się w Sali Owalnej ZUW, Pani Minister z uwagą wysłuchała informacji o działalności WIOŚ w Szczecinie, pytała nas o trudności i problemy, na jakie napotykamy w trakcie prowadzonych przez nas działań. Mieliśmy także okazję pochwalić się sukcesami i przedstawić plany na przyszłość.