Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Spotkanie kierownictwa GIOŚ z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska

W dniu 22 czerwca 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa GIOŚ z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska, w sprawie ustalenia nowych kierunków i priorytetów w działaniach Inspekcji Ochrony Środowiska.

Głównym tematem rozmów były kwestie związane ze zwalczaniem przestępczości środowiskowej oraz współpraca na tym polu z innymi służbami.