Nowości w WIOŚ

Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu wykonanych w styczniu 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w styczniu 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Powered by ICOR