Nowości w WIOŚ

Powódź - wyniki pomiarów z Automatycznej Stacji Pomiarów Jakości Wody w Widuchowej

W związku z zaistniałą sytuacją powodziową w dorzeczu Odry Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 26 maja 2010 roku uruchomił pomiary ciągłe jakości wód Odry w Widuchowej. Na stacji mierzone są: poziom wody, odczyn wody, przewodność elektrolityczna oraz zawartość tlenu rozpuszczonego W załączeniu przedstawiam wykresy obrazujące zmiany stanu wody oraz mierzonych na stacji wskaźników zanieczyszczenia wody.

Z oceny tych danych za okres od 26.05.2010r. do 01.06.2010r wynika, że wyraźnie wzrasta poziom wody. W dniu 1.06.2010r. o godzinie 7.00 odnotowano 703 cm, co oznacza 83 cm powyżej stanu alarmowego. Zwiększenie ilości przepływającej wody spowodowało rozcieńczenie składników mineralnych - zmniejszeniu uległa zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie mierzona przewodnictwem właściwym. W porównaniu do wartości z roku ubiegłego nastąpił spadek do wartości 517 mikroS/cm, czyli poniżej stwierdzonej wartości minimalnej z 2009 roku wynoszącej 608 mikroS/cm.

W wodach Odry zaznacza się wyraźny spadek tlenu rozpuszczonego. W dniu 31.05.2010 r. o godzinie 7.00 zawartość tlenu wynosiła 6,8 mg O2/l. Przyczynami spadku tlenu są procesy rozkładu zanieczyszczeń organicznych spłukanych z zalanych terenów. Szybkość zachodzenia tych procesów wzrasta z temperaturą wody. W 2009 roku minimalna wartość stężenia tlenu wynosiła 3,9 O2 mg/l.

Według danych IMGW kulminacja fali powodziowej w Widuchowej przewidywana jest na 2.06.2010r. i możemy się spodziewać dalszego spadku zawartości tlenu, przewodności i pH.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR