Nowości w WIOŚ

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w sierpniu 2016 r. oraz formaldehdu wykonanych w lipcu i sierpniu 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w sierpniu 2016 r. oraz formaldehydu wykonanych w lipcu i sierpniu 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR