Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Nielegalny demontaż statku nad Odrą

 Inspektorzy z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej ujawnili nielegalny demontaż statku prowadzony tuż przy Odrze Wschodniej – Regalicy (w pobliżu nowego most kolejowego im. dr inż. Andrzeja Krefta).

24 czerwca br. podczas prowadzonych działań operacyjnych, z wykorzystaniem drona oraz we współpracy z Komendą Miejską Policji w Szczecinie, Inspektorzy WIOS wykryli nielegalny demontaż statku - zbiornikowca TANJA prowadzony przez jedną ze spółek przy ul. Szklanej w Szczecinie – Podjuchy. Statek jest demontowany bez zezwolenia, cięty bezpośrednio na wodzie bez wykorzystania instalacji dedykowanej przetwarzaniu statków, posiadającej możliwość wydzielenia wód do których mogą przedostawać się substancje ropopochodne ze zdemontowanego statku. Tak prowadzony demontaż zagraża środowisku naturalnemu.

Spółka w trakcie kontroli tłumaczyła, że statek przechodzi remont. Jednakże zgromadzony materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na nielegalny demontaż tego statku – za co grozi kara administracyjna do 1 mln zł.