Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Badania nie wykazały skażenia Odry fenolem

W związku z informacjami o możliwym zanieczyszczeniu Odry w województwie  dolnośląskim (https://www.wroclaw.pios.gov.pl/komunikat-4/), inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony  Środowiska w Szczecinie 4 stycznia br. wykonali dodatkowe badania Odry w jej dolnym biegu. Próbki zostały pobrane w czterech punktach: Odra – m. Widuchowa, Odra Zachodnia – Mescherin, Odra Wschodnia   –  Most Cłowy Szczecin, Odra Zachodnia – Most Długi Szczecin.

Pomiary wody powierzchniowej z rzeki Odry wykonane 4 stycznia 2023 r. wskazują na stabilizację warunków tlenowych na monitorowanym obszarze. Przewodność w punktach pomiarowych ponadnormatywna (ponad 850 µS/cm). Nie stwierdzono obecności śniętych ryb ani mięczaków. Podczas oględzin w miejscach poboru próbek z rzeki Odry nie stwierdzono specyficznego, chemicznego zapachu.

 

W pobranych 4 stycznia br. próbkach wody z rzeki Odry Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Szczecinie nie stwierdziło zawartości wskaźnika indeksu fenolowego (uzyskane wyniki – poniżej granicy oznaczalności). Oznacza to brak zanieczyszczenia rzeki fenolem.

Pobór próbek wody z Odry - widok sprzętu do poboru

Regularne wyniki badań wody Odrze wykonywane przez WIOŚ i GIOŚ znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/odra/badania-odry

 

Dokumentacja fotograficzna:

Pobór próbek - Odra – m. Widuchowa

Pobór próbek - Odra Zachodnia – Mescherin

Pobór próbek - Odra Wschodnia   –  Most Cłowy Szczecin

Pobór próbek - Odra Zachodnia – Most Długi Szczecin