Nowości w WIOŚ

Mapy akustyczne

W  Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie zostały opracowane mapy akustyczne 10 miast województwa zachodniopomorskiego, jako efekt realizacji projektu PL0298 Usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową WIOŚ w Szczecinie sfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR