Nowości w WIOŚ

Komunikat w sprawie usuwania przez firmę TOMPOL pojemników na odpady komunalne.

W związku z informacjami napływającymi do WIOŚ w Szczecinie dotyczącymi usuwania pojemników na odpady komunalne z terenów nieruchomości w Szczecinie przez firmę TOMPOL, uprzejmie informujemy, że firma TOMPOL w miejsce pojemników zapewnia worki na odpady.

W przypadku nie dostarczenia mieszkańcom przedmiotowych worków, proszę kontaktować się bezpośrednio z firmą TOMPOL pod nr telefonów:

  • 91 485 80 97,
  • 91 485 86 98,
  • 91 487 99 92,
  • 601 781 364.
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR