Nowości w WIOŚ

Przerwa w prezentacji wyników pomiarów pyłu PM2,5 na stacji pomiarowej w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 9 do 10 maja 2018 r. nastąpi przerwa w pracy analizatora pyłu zawieszonego PM2,5 na stanowisku pomiarowym w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego.

Przerwa w transmisji danych spowodowana jest reorganizacją sieci pomiarowej na obszarze miasta Szczecin. Prezentacja danych pyłu PM2,5 na stacji zostanie przywrócona w dniu 11 maja 2018 r.

Powered by ICOR