Nowości w WIOŚ

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu i formaldehydu

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wykonane w kwietniu 2016 roku oraz formaldehydu wykonane w kwietniu i maju 2016 roku.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR