Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Dzień 2 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r.  w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, dzień 2 listopada 2023 r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy z tytułu Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w dzień wolny od pracy - w sobotę, 11 listopada 2023 r. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie w dniu 2 listopada 2023 r. będą nieczynne.