Nowości w WIOŚ

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w sierpniu 2016 r. oraz metali wykonanych w lipcu i sierpniu 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wykonanych w sierpniu 2016 r. oraz wyniki pomiarów metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w lipcu i sierpniu 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR