Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Sprzęt do zwalczania przestępczości środowiskowej

Dwa samochody terenowe, dron z kamerą, laptopy i latarki posłużą pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska do zwalczania przestępczości środowiskowej. Dziś w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim został przekazany sprzęt kupiony dzięki 820 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W przekazaniu wozów i sprzętu wzięli udział m.in. Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski, Marek Chabior – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i  Joanna Grab – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

 

- Ostanie wydarzenia związane z kryzysem odrzańskim pokazały jak ważne są inwestycje w bezpieczeństwo naszego środowiska. Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska wykrywa nadużycia oraz chroni obywateli przed skutkami przestępstw środowiskowych. Do jeszcze bardziej efektywnej pracy inspektorów niezbędny jest odpowiedni sprzęt. Zakupione samochody, dron oraz wyposażenie ułatwi wypełnianie założonych zadań oraz wzmocni bezpieczeństwo środowiskowe mieszkańców naszego województwa – mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki

 

- Dziękuję Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za okazaną pomoc i wsparcie finansowe na zakup m.in. dwóch aut terenowych 4x4, które są niezbędne do prowadzenia działań inspektorów WIOŚ w trudnym terenie – powiedział Marek Chabior - Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i dodał: - Często przestępcy środowiskowi ukrywają się w trudno dostępnych miejscach, do których inspektorzy nie byliby w stanie dotrzeć zwykłymi autami. Otrzymany dziś sprzęt pozwoli działać nam szybciej, sprawniej i efektywniej w miejscach gdzie istnieją podejrzenia wystąpienia zagrożeń dla środowiska.

 

- Inspektorzy WIOŚ – dzięki dofinansowanym przez Funduszu zakupom - będą reagować jeszcze szybciej w sytuacjach wystąpienia zagrożeń dla środowiska: pożarów składowisk, nielegalnych wysypisk, miejsc skażenia wód czy przekroczenia norm jakości powietrza. Samochody, dron, laptopy i oświetlenie pomogą w codziennej pracy na rzecz przeciwdziałania przestępstwom i pozwolą kontrolować miejsca, w których mogą wystąpić szkody dla środowiska. To inwestycja Funduszu w skuteczność działań WIOŚ - mówi Joanna Grab – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

 

Fundusz wsparł realizację projektów„Wzmocnienie potencjału kontrolnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w zakresie zdolności do zwalczania przestępczości środowiskowej” oraz „Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w środki do wykrywania i zwalczania przestępczości środowiskowej” , przekazując łącznie 820 tysięcy złotych z rezerwy celowej budżetu państwa.

Samochód terenowy WIOŚ w Szczecinie na tle budynku ZUW

Samochód terenowy WIOŚ w Szczecinie na tle budynku ZUW

Od lewej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Wojewoda Zachodniopomorski oraz Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  podczas konferencji dla mediów

Dron

Analizator

Georadar i analizatory

Samochody terenowe WIOŚ w Szczecinie na tle budynku ZUW

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Wojewoda Zachodniopomorski  na tle samochodów

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Wojewoda Zachodniopomorski  na tle samochodów

 

Od lewej Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wojewoda Zachodniopomorski oraz Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podczas konferencji dla mediów

Od lewej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,  Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  oraz Wojewoda Zachodniopomorski  podczas konferencji dla mediów

 

Konferencja dla mediów

Konferencja dla mediów

Od lewej Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wojewoda Zachodniopomorski oraz Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podczas konferencji dla mediów