Nowości w WIOŚ

Kalibracja analizatorów gazowych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że w dniach 25-27.07.2016 r. na automatycznych stacjach pomiarów zanieczyszczeń powietrza przeprowadzana jest kalibracja analizatorów gazowych (dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon).
 

Kalibracja jest prowadzona przez Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W związku z powyższym informujemy, że na stronie internetowej może nastąpić przerwa w wyświetlaniu wyników pomiarów dla wyżej wymienionych zanieczyszczeń lub dane pomiarowe mogą być błędne (zostaną one później oznaczone jako kalibracja).

Terminarz kalibracji:
- 25.07.2016 r. – Widuchowa,
- 26.07.2016 r. – Szczecin ul. Piłsudskiego i ul. Andrzejewskiego,
- 27.07.2016 r. – Szczecinek ul. Przemysłowa i Koszalin ul. Armii Krajowej.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR