Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Serdecznie witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Biuletynu Informacji Publicznej WIOŚ w Szczecinie został utworzony zgodnie z wymogami Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi  zmianami) oraz w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 10 poz. 68).

Adres skrzynki podawczej ePUAP: /g476uln9nt/SkrytkaESP