Nowości w WIOŚ

Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2011 roku

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie opublikował w zakładce publikacje  Informację o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2011 roku. W opracowniu przedstawiono ocenę stanu środowiska dla obszaru powiatu szczecineckiego dokonaną w oparciu o badania monitoringowe przeprowadzone w 2011 roku. „Informacja” zawiera także wyniki kontroli użytkowników środowiska przeprowadzonych przez WIOŚ w Szczecinie.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR