Nowości w WIOŚ

Informacje o stanie środowiska w powiatach: gryfińskim, polickim, myśliborskim i szczecineckim w 2010 roku

W informacjach o stanie środowiska w powiatach: gryfińskim, polickim, myśliborskim i szczecineckim w 2010 roku, przedstawiono ocenę stanu środowiska dla obszaru wymienionych powiatów dokonaną w oparciu o badania monitoringowe przeprowadzone w 2010 roku. Opracowania zawierają także wyniki kontroli użytkowników środowiska przeprowadzonych przez Wydział Inspekcji WIOŚ w Szczecinie w 2010 roku.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR