Nowości w WIOŚ

Szkolenie w zakresie zwalczania przestępczości dotyczącej gospodarki odpadami

W dniach 10 - 12 października 2012 r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Prokuraturę Apelacyjną w Szczecinie przy współudziale Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pn. „Współpraca GIOŚ, WIOŚ oraz organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości dotyczącej gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością tzw. „szarej strefy”, transgranicznym przemieszczaniem odpadów oraz przestępstwami wyłudzenia dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Uczestnikami niniejszego szkolenia byli: Wicewojewoda Zachodniopomorski – Pan Ryszard Mićko, przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, w tym Pani Izabela Szadura - Dyrektor Departamentu Kontroli Rynku, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – insp. Jan Pytka, Komendant Placówki Straży Granicznej w Szczecinie - mjr SG Zbigniew Włodarczyk, Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie - Pan Dariusz Pawłowski, a także ośmiu prokuratorów z okręgu szczecińskiego, czterech prokuratorów z okręgu gorzowskiego, dwóch prokuratorów z okręgu koszalińskiego, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Wykład inauguracyjny o tytule: „Wieloznaczność niektórych definicji w aktualnych regulacjach prawnych dotyczących gospodarki odpadami oraz transgranicznego przemieszczania odpadów” wygłosił prof. zw. dr hab. – Pan Marek Górski.

        

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR