Nowości w WIOŚ

Zmiana zasady przyjmowania interesantów

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu oraz pracowników i wprowadzonymi zmianami w organizacji funkcjonowania Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy o ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Delegaturę w Koszalinie z uwagi na lokalizację siedziby Inspektoratu w budynkach ZUW.

Wszystkie wcześniej umówione wizyty dotyczące spraw prowadzonych przez Inspektorat zostały anulowane. W celu uzgodnienia dalszego sposobu postępowania prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym odpowiedzialnym za sprawę.
W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych zainteresowane strony, które chcą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym prosimy o wcześniejszy kontakt z Inspektoratem:
• WIOŚ w Szczecinie - adres poczty elektronicznej: wios@wios.szczecin.pl, nr telefonu 91 440 58 00, nr fax 91 440 58 09
• Delegatura w Koszalinie – adres poczty elektronicznej: delegatura@wios.szczecin.pl, nr telefonu 94 315 71 00, nr fax 94 315 71 09
• elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /g476uln9nt/skrytka
lub bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym postępowanie.
Szczegóły dotyczące zmian w obsłudze interesantów w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR