Nowości w WIOŚ

Prowadzenie zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem szkolenia było przekazanie przedstawicielom zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wiedzy w zakresie obowiązków wynikających z polskich i europejskich przepisów prawnych oraz ustaleń obowiązkowych kontroli w zakresie sposobu realizacji tych obowiązków prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie i jednostki Państwowej Straży Pożarnej Województwa Zachodniopomorskiego. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele zakładów dużego i zwiększonego ryzyka, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW w Szczecinie oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR