Nowości w WIOŚ

Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim. Raport 2014.

 Przekazując kolejny raport o stanie środowiska mam nadzieję, że informacje w nim zawarte dostarczą Państwu szeroką i rzetelną wiedzę o naszym wspólnym środowisku.Prezentujemy w nim informacje uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a także z innych źródeł administracyjnych i statystyki publicznej. Zamiarem naszym jest, aby został on wykorzystany na wszystkich szczeblach administracji publicznej do racjonalnego zarządzania środowiskiem a decyzje związane z korzystaniem ze środowiska mogły być podejmowane świadomie i odpowiedzialnie.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR