Nowości w WIOŚ

Nowo uruchomiony portal internetowy GEOPOMERANIA

Zapraszamy na nowo uruchomiony portal internetowy www.geopomerania.pl, przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców informacji o stanie środowiska województwa zachodniopomorskiego.

Budowa i uruchomienie portalu internetowego jest częścią projektu „Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR