Nowości w WIOŚ

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz formaldehydu

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 wykonanych w kwietniu 2016 r. oraz formaldehydu w okresie styczeń-marzec 2016 r. w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR