Nowości w WIOŚ

Modernizacja sieci pomiarowej zanieczyszczeń powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że w związku z modernizacją sieci pomiarowej zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności z trwającymi obecnie pracami związanymi z instalacją nowych systemów do gromadzenia i transmisji danych, w najbliższym czasie mogą wystąpić zakłócenia bądź nieprawidłowościw prezentacji danych pomiarowych z wszystkich automatycznych stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza w województwie zachodniopomorskim.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR