Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁDZIAŁANIA NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ PRZECIWKO ŚRODOWISKU

W dniu 30 września 2021 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zostało podpisane porozumienie, pomiędzy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska dr Markiem Chabiorem, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie nadinspektorem Tomaszem Trawińskim.

Porozumienie zostało podpisane w celu zapewnienia sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku, w szczególności realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) oraz ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.).

Porozumienie o współdziałaniu zostało zawarte zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 31 sierpnia 2021 r. w Warszawie, pomiędzy Komendantem Głównym Policji – gen. insp. dr Jarosławem Szymczykiem oraz p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Markiem Chibowskim celem usprawnienia współpracy na poziomie wojewódzkim.