Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Dzień 2 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r.  w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, dzień 2 listopada 2023 r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy z tytułu Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w dzień wolny od pracy - w sobotę, 11 listopada 2023 r. 

Komunikat ws. podjętych przez służby i samorządy działań, wyników badań i planowanych rozwiązań dotyczących zanieczyszczenia cieku Wierzbak, rzeki Bukowej i jeziorka Słonecznego

W związku z uzyskanymi przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wynikami badań wody cieku Wierzbak, rzeki Bukowej i jeziorka Słonecznego, 7 września br. wojewoda zachodniopomorski zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Miasta Szczecin, Gminy Dobra i powiatu polickiego, WIOŚ, RZGW w Szczecinie, Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Sanepidu. Ze strony służb, inspekcji i Miasta Szczecin jest zapewnienie, że nie ma zagrożenia dla ujęć wody pitnej.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 lipca 2023 r - plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Tywy PLH320050

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN.6320.7.2023.RCh z dnia 17 lipca 2023 r. o zakończeniu prac nad projektem planu zadań ochronnych oraz sporządzeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Tywy PLH320050 oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektu zarządzenia.
 

Linki i ważne strony