Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Blisko 350 000 zł dofinansowania dla WIOŚ w Szczecinie na zakup sprzętu i wyposażenia

Utrzymanie zdolności do zwalczanie przestępczości środowiskowej w ramach działań kontrolnych WIOŚ w Szczecinie poprzez zabezpieczenie sprzętowe” to kolejny projekt przygotowany przez Inspektorów i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, który w 100% zostanie sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Uciążliwości zapachowe na obszarze Miasta Szczecin - 12 marca 2024 r.

 Informacja o działaniach WIOŚ w Szczecinie podjętych w dniu 12 marca 2024 r. w reakcji na uciążliwości zapachowe na obszarze Miasta Szczecin i podwyższone stężenia dwutlenku siarki w powietrzu

W dniu 12.03.2024 r. (wtorek) w godzinach 19:00-21:00 wystąpiły wysokie stężenie dwutlenku siarki na stacji w Szczecinie przy ul. Łącznej (maksymalne stężenie 1-godzinne wyniosło 347,8 µg/m3) oraz przy ul. Piłsudskiego (maksymalne stężenie 1-godzinne wyniosło 161,2 µg/m3) funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Nie zostały przekroczone poziomy kryterialne określone dla dwutlenku siarki, jednak oba stanowiska w Szczecinie odnotowały znaczący wzrost tego zanieczyszczenia. W północnej części Szczecina i na terenie powiatu polickiego był wyczuwalny gryzący i duszący zapach siarki.

Komunikat GIOŚ z dnia 29.02.2024 r. w sprawie napływu mas powietrza niosących pył drobny znad Sahary

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, że w związku ze zbliżającymi się w kierunku Polski masami powietrza  niosącymi ze sobą pył znad Sahary, w ciągu najbliższych dni, tj. 1 i 2 marca mogą wystąpić podwyższone stężenia pyłu drobnego. Napływ ten może być zauważalny w wynikach pomiarów pyłu zawieszonego na stacjach monitoringu jakości powietrza GIOŚ. Według informacji prezentowanych w serwisie CAMS (The Copernicus Atmosphere Monitoring Service) najwyższe prognozowane stężenia pyłu pochodzenia saharyjskiego w Polsce mają wystąpić w dniu 1 marca br. i będą przemieszczać się z południa, przez centrum, na północ kraju.

Linki i ważne strony