Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

25.03.2022 r. - podpisanie porozumienia pomiędzy WIOŚ w Szczecinie a KAS w Szczecinie

W dniu 25.03.2022   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chabior oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Robert Muszyński podpisali porozumienie, którego celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku.

Od lewej Pan Marek Chabior i Pan Robert Muszyński po podpisaniu porozumienia

więcej »

Inauguracja Akademii Młodego Prawnika

 W dniu 11 marca 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zainaugurowano projekt pn. Akademia Młodego Prawnika. Jego celem głównym jest popularyzowanie wiedzy prawnej, w tym poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwijanie zainteresowań z zakresu nauk prawnych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także rozwijanie umiejętności interpretacji przepisów prawa oraz wykorzystywanie wiedzy prawnej w praktyce. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Do projektu zgłosili się uczniowie z 25 szkół podstawowych i 11 ponadpodstawowych.Fotografia z uroczystości inauguracji Akademii Młodego Prawnika

więcej »

20.01.2022 r. - podpisanie porozumienia pomiędzy WIOŚ w Szczecinie a WITD w Szczecinie

W dniu 20.01.2022 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chabior oraz  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego  Bartłomiej Budzisz podpisali porozumienie, którego celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania  obu Inspektoratów w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku.