Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

538 000 zł dofinansowania na nowy sprzęt do zwalczania przestępczości środowiskowej oraz organizację cyklu konferencji edukacyjnych

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie dr Marek Chabior podpisał dziś dwie umowy z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Markiem Suboczem na dofinansowanie z Funduszu projektów z zakresu ochrony środowiska. Umowy zostały podpisane w obecności: Małgorzaty Golińskiej – Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Posła Czesława Hoca oraz Pawła Mirowskiego – Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu Czyste Powietrze i Efektywności Energetycznej Budynków.

Inauguracja Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Szczecinie

W województwie zachodniopomorskim zainaugurowano działalność Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. To kolejny krok w stronę zwalczania przestępców działających przeciwko środowisku. Uroczyste otwarcie poprzedziła konferencja prasowa.

15 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej (WZPŚ) z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacka Ozdoby, posła Michała Jacha,  p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magdy Gosk, wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, z-ca dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wiesława Czechowskiego, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Marka Chabiora  oraz radnego Rady Miasta Szczecin Dariusza Mateckiego.

Czarna Łąka (gmina Goleniów) - porzucone odpady

Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Szczecinie prowadzili działania rozpoznawcze w miejscowości Czarna Łąka (gmina Goleniów), gdzie udokumentowali m. in. przy pomocy drona porzucone odpady, pochodzące z warsztatów samochodowych, remontów budynków itp.

Linki i ważne strony