Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Kilkaset pojemników z niebezpiecznymi substancjami oraz nielegalne składowisko ujawniono w Szczecinie

Inspektorzy nowopowstałego Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Szczecinie wykryli w Szczecinie nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych, które składowane są w pobliżu Odry.

Wspólnie chronimy środowisko – podpisanie porozumienia o współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

W piątek, 10 marca 2023 r. dr Marek Chabior Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zawarł porozumienie o współpracy z Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie Arturem Przybylskim. 

Podpisanie porozumienia o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne, badawcze i szkoleniowe oraz kulturalne na rzecz ochrony środowiska zakłada porozumienie, które podpisali dr Marek Chabior Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Linki i ważne strony