Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Sprzęt do zwalczania przestępczości środowiskowej

Dwa samochody terenowe, dron z kamerą, laptopy i latarki posłużą pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska do zwalczania przestępczości środowiskowej. Dziś w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim został przekazany sprzęt kupiony dzięki 820 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Działania w związku z wypadkiem i rozszczelnieniem cysterny na drodze S3

Informacja o zdarzeniu

Dnia 25 września o godz. 9:03 Inspektor Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ w Szczecinie otrzymał informację od Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (dalej WCZK) o wypadku, który nastąpił o godz. 8:49 na drodze A6 w kierunku Świnoujścia. Przekazano informację, że wypadkowi uległa cysterna z benzyną. Wskutek jej przewrócenia doszło do wycieku, a kierowca pojazdu jest zakleszczony. W drodze na miejsce zdarzenia skierowano 3 jednostki PSP oraz jednostkę ratownictwa chemicznego.

Informacje dotyczące działalności odlewni żeliwa „HaCon” Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku

Instalacja do odlewania metali żelaznych, należąca do „HaCon” Sp. z o.o., zaliczona została do mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Spółka posiada decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 marca 2015 r. znak WOŚ.II.7222.1.4.2015.BF z późniejszymi zmianami udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę zlokalizowaną w odlewni żeliwa „HaCon” Sp. z o.o.

Linki i ważne strony