Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Dotychczasowe działania w sprawie zanieczyszczenia rzeki Bukowa

Dnia 27 sierpnia 2022 r. inspektorzy WIOŚ w Szczecinie otrzymali informację o przedostawaniu się ścieków do rzeki Bukowa w rejonie ul. Łukasińskiego, wraz z prośbą o podjęcie interwencji.

Wyniki badań Odry

Informacje dotyczące sytuacji na Odrze oraz wyniki badań rzeki publikowane są w specjalnej zakładce Odra serwisu gov.pl:

 https://www.gov.pl/web/odra

Interwencja na wniosek Radnego Miasta Kołobrzeg w sprawie śniętych ryb w Kanale Drzewnym

W związku z wnioskiem Radnego Miasta Kołobrzeg z dnia 12. września 2022 r. z prośbą o interwencję ze względu na wystąpienie martwych ryb w Kanale Drzewnym (odnoga rzeki Parsęty) w Kołobrzegu, inspektorzy WIOŚ w Szczecinie Delegatury w Koszalinie tego samego dnia podjęli działania w terenie.

Linki i ważne strony