Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Informacje w sprawie kontroli firmy HaCon Sp. z o.o.

W ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska działania kontrolne jak i pokontrolne podejmowane przez Zachodniopomorskiego WIOŚ wobec HaCon Sp. z o.o. w związku ze skargami na uciążliwości powodowane przez ten podmiot, były właściwe i zgodne z kompetencjami.

 

Przygotowania do powstania nowej stacji monitoringu powietrza w Świnoujściu

Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pojawiła się informacja o planach  uruchomienia nowej stacji monitoringu powietrza w Świnoujściu.

Szczegóły znajdują się na stronie GIOŚ.

95 000 zł dofinansowania dla WIOŚ w Szczecinie na projekt edukacyjny

Zarządzanie poprzez działanie w ochronie środowiskato kolejny projekt edukacyjny przygotowany przez Inspektorów i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, który w 100% zostanie sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Projekt o wartości 95 000 zł będzie realizowany w 2024 r. i obejmie m.in.: konkurs na reportaż i specjalistyczne warsztaty. Zakończy się konferencją podsumowującą z udziałem ekspertów z zakresu ochrony środowiska.

Linki i ważne strony