Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu oraz pracowników i wprowadzonymi zmianami w organizacji funkcjonowania Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy o ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Delegaturę w Koszalinie z uwagi na lokalizację siedziby Inspektoratu w budynkach ZUW.

więcej »

Powszechny Spis Rolny

Kontrola warunków rozładunku i sposobu magazynowania saletry amonowej.