Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnią Służbę dla pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska

21 czerwca 2022 roku, w budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnią Służbę przyznanych postanowieniem Prezydenta RP.

W ceremonii uczestniczyli m.in. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba, kierownictwo GIOŚ na czele z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Michałem Mistrzakiem oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

25.03.2022 r. - podpisanie porozumienia pomiędzy WIOŚ w Szczecinie a KAS w Szczecinie

W dniu 25.03.2022   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chabior oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Robert Muszyński podpisali porozumienie, którego celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku.

Inauguracja Akademii Młodego Prawnika

 W dniu 11 marca 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zainaugurowano projekt pn. Akademia Młodego Prawnika. Jego celem głównym jest popularyzowanie wiedzy prawnej, w tym poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwijanie zainteresowań z zakresu nauk prawnych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także rozwijanie umiejętności interpretacji przepisów prawa oraz wykorzystywanie wiedzy prawnej w praktyce. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Do projektu zgłosili się uczniowie z 25 szkół podstawowych i 11 ponadpodstawowych.

Linki i ważne strony