Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wyciek ścieków bytowych do Małej Iny w miejscowości Morzyca

W dniu 3 lutego 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie został poinformowany przez Państwową Straż Pożarną w Stargardzie o wycieku ścieków bytowych do Małej Iny w miejscowości Morzyca. Tego samego dnia inspektorzy Grupy Interwencyjno Wyjazdowej udali się na miejsce zdarzenia.

więcej »

PORADNIK DLA ROLNIKÓW – PROGRAM AZOTANOWY

 Z dniem 27.07.2018 r. weszło w życie rozporządzenieRady Ministrówz dnia 5 czerwca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1339) w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

więcej »

Zgłoszenia przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska przez całą dobę

Numer telefonu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie:

w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku (dni robocze):

91 44 05 820

w godz. 15.00 – 7.30 oraz w dni wolne od pracy przez całą dobę:

91 44 05 830

91 44 05 831

więcej »

Dzień 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy

 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. dzień 27 grudnia 2019 r. jest dla pracowników urzędów administracji rządowej dniem wolnym od pracy.

więcej »

Komunikat Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie przekazania informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

  Z dniem 6 września 2019 r. wchodzą w życie zapisy art. 25 ust. 6f znowelizowanej ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), w myśl którego posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów zapewnia dostępność obrazu w czasie rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 6f, przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności.

więcej »

Więcej aktualności »

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR