Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Komunikat GIOŚ z dnia 29.02.2024 r. w sprawie napływu mas powietrza niosących pył drobny znad Sahary

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, że w związku ze zbliżającymi się w kierunku Polski masami powietrza  niosącymi ze sobą pył znad Sahary, w ciągu najbliższych dni, tj. 1 i 2 marca mogą wystąpić podwyższone stężenia pyłu drobnego. Napływ ten może być zauważalny w wynikach pomiarów pyłu zawieszonego na stacjach monitoringu jakości powietrza GIOŚ. Według informacji prezentowanych w serwisie CAMS (The Copernicus Atmosphere Monitoring Service) najwyższe prognozowane stężenia pyłu pochodzenia saharyjskiego w Polsce mają wystąpić w dniu 1 marca br. i będą przemieszczać się z południa, przez centrum, na północ kraju.

Wysokie stężenia dwutlenku siarki w aglomeracji szczecińskiej – 27.02.2024 r.

We wtorek 27 lutego br.  o godz. 13.53 Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ przesłał powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dwutlenku siarki SO2 w powietrzu na terenie Szczecina. Tym samym zadziałała procedura zgodna art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 845).

Dzień Służby Cywilnej – 17 lutego

Dzień Służby Cywilnej przypada w rocznicę uchwalenia przez Sejm II Rzeczypospolitej ustawy o państwowej służbie cywilnej. W tym roku oficjalnie obchodzimy to święto po raz pierwszy.

Linki i ważne strony