Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 lipca 2023 r - plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Tywy PLH320050

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN.6320.7.2023.RCh z dnia 17 lipca 2023 r. o zakończeniu prac nad projektem planu zadań ochronnych oraz sporządzeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Tywy PLH320050 oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektu zarządzenia.
 
Projekt zarządzenia o którym mowa w obwieszczeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN.6320.7.2023.RCh z dnia 17 lipca 2023 r. jest dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie https://www.gov.pl/web/rdos- szczecin/bip w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia” oraz w zakładce „Natura 2000 – Plany Zadań Ochronnych”.