Nowości w WIOŚ

Projekt PL0298 - Pierwsza dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

W dniu 23.12.2008 r. zrealizowana została pierwsza dostawa sprzętu w ramach projektu PL0298.

 

W dniu 23.12.2008 r. zrealizowana została pierwsza dostawa sprzętu w ramach projektu PL0298, zakup mobilnej i przenośnej stacji do monitorowania hałasu wraz z odpowiednimi oprogramowaniem umożliwi opracowanie map akustycznych obrazujących stan klimatu akustycznego na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR