Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Awaria na terenie Zakładu Rafinerii Schwedt nad Odrą - Informacja z 8 września 2021 godz. 13.30

W związku z awarią na terenie Zakładu Rafinerii Schwedt nad Odrą w dniu 8 września 2021 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że w godzinach przedpołudniowych nie zanotowano podwyższonych stężeń badanych substancji w powietrzu na stacjach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim.

Zarówno stacja pomiarowa zlokalizowana w Widuchowej, jak też stacje funkcjonujące na obszarze miasta Szczecin nie rejestrują wysokich stężeń substancji. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana.