Nowości w WIOŚ

2 maja dniem wolnym w WIOŚ w Szczecinie

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 2 maja jest dla pracowników administracji rządowej dniem wolnym od pracy.

W zamian, sprawy urzędowe można będzie załatwić w WIOŚ w Szczecinie w sobotę, 13 maja.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR