Nowości w WIOŚ

Komunikat w sprawie usuwania pojemników na odpady komunalne z nieruchomości na terenie Gminy Manowo.

W związku z  napływającymi do WIOŚ w Szczecinie informacjami dotyczącymi usuwania pojemników na odpady komunalne z terenów nieruchomości w Gminie Manowo przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie, uprzejmie informujemy, że z informacji uzyskanych od Wójta Gminy Manowo wynika, iż jest to działanie planowe, związane ze  zmianą operatora.

W miejsce usuwanych pojemników na odpady komunalne, na bieżąco będą podstawiane nowe pojemniki dostarczane przez firmę EKOSAN.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR