Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Przystosowanie sekretariatu WIOŚ w Szczecinie do obsługi interesantów

Miło nam poinformować że sekretariat WIOŚ w Szczecinie został przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.). W sekretariacie zamontowana została lada przystosowana dla osób niskorosłych oraz poruszających się na wózku inwalidzkim, pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących oraz dodatkowe oświetlenie lady dla osób słabowidzących.