Nowości w WIOŚ

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wykonanych w marcu 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wykonanych w marcu 2018 r., na stacjach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim.

Powered by ICOR