Nowości w WIOŚ

Uroczyste zakończenie Akademii Młodego Prawnika

 

W dniu 14 czerwca 2022 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się uroczyste zakończenie Akademii Młodego Prawnika, której patronem honorowym był Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. 

 

Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnią Służbę dla pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska

 

21 czerwca 2022 roku, w budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnią Służbę przyznanych postanowieniem Prezydenta RP.

W ceremonii uczestniczyli m.in. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba, kierownictwo GIOŚ na czele z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Michałem Mistrzakiem oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

 

Spotkanie kierownictwa GIOŚ z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska

 

W dniu 22 czerwca 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa GIOŚ z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska, w sprawie ustalenia nowych kierunków i priorytetów w działaniach Inspekcji Ochrony Środowiska.

 

25.03.2022 r. - podpisanie porozumienia pomiędzy WIOŚ w Szczecinie a KAS w Szczecinie

 

W dniu 25.03.2022   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chabior oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Robert Muszyński podpisali porozumienie, którego celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku.

Od lewej Pan Marek Chabior i Pan Robert Muszyński po podpisaniu porozumienia

 

Inauguracja Akademii Młodego Prawnika

 

 W dniu 11 marca 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zainaugurowano projekt pn. Akademia Młodego Prawnika. Jego celem głównym jest popularyzowanie wiedzy prawnej, w tym poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwijanie zainteresowań z zakresu nauk prawnych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także rozwijanie umiejętności interpretacji przepisów prawa oraz wykorzystywanie wiedzy prawnej w praktyce. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Do projektu zgłosili się uczniowie z 25 szkół podstawowych i 11 ponadpodstawowych.Fotografia z uroczystości inauguracji Akademii Młodego Prawnika

 

Przystosowanie sekretariatu WIOŚ w Szczecinie do obsługi interesantów

 

Miło nam poinformować że sekretariat WIOŚ w Szczecinie został przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.). W sekretariacie zamontowana została lada przystosowana dla osób niskorosłych oraz poruszających się na wózku inwalidzkim, pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących oraz dodatkowe oświetlenie lady dla osób słabowidzących.

 

20.01.2022 r. - podpisanie porozumienia pomiędzy WIOŚ w Szczecinie a WITD w Szczecinie

 

W dniu 20.01.2022 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chabior oraz  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego  Bartłomiej Budzisz podpisali porozumienie, którego celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania  obu Inspektoratów w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku.