Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Rozpoczęcie projektu edukacyjnego WIOŚ w Szczecinie – briefing prasowy

Rozpoczęcie projektu edukacyjnego WIOŚ w Szczecinie – briefing prasowy

Ruszył nasz projekt edukacyjny „Zarządzanie poprzez działanie w ochronie środowiska” o czym poinformował dziś (25.06) Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie dr inż. Sławomir Konieczny podczas briefingu prasowego. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej uczestników zaplanowanych przedsięwzięć i wydarzeń oraz zapoznanie społeczeństwa z zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska.

Nielegalny demontaż statku nad Odrą

Nielegalny demontaż statku nad Odrą

 Inspektorzy z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej ujawnili nielegalny demontaż statku prowadzony tuż przy Odrze Wschodniej – Regalicy (w pobliżu nowego most kolejowego im. dr inż. Andrzeja Krefta).

Karolina Kłobus – powołana na stanowisko Zastępcy Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Karolina Kłobus – powołana na stanowisko Zastępcy Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dr inż. Sławomira Koniecznego powołał z dniem 10 maja 2024 r. Karolinę Kłobus na stanowisko Zastępcy Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pani Karolina Kłobus dotychczas pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Inspekcji WIOŚ w Szczecinie.

Jest nowy Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. To dr inż. Sławomir Konieczny.

Jest nowy Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. To dr inż. Sławomir Konieczny.

Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski powołał z dniem 1 maja 2024 r. dr. inż. Sławomira Koniecznego na stanowisko Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych bezpośrednio lub pośrednio z ochroną środowiska, w tym ponad 12 lat jako Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Swoje doświadczenia z ochroną przyrody rozpoczął w 1989 r. w Karkonoskim Parku Narodowym, jako kierownik grupy badawczej, realizując wówczas jedną ze swoich pasji, jaką jest herpetofauna Polski (płazy i gady).

Blisko 350 000 zł dofinansowania dla WIOŚ w Szczecinie na zakup sprzętu i wyposażenia

Blisko 350 000 zł dofinansowania dla WIOŚ w Szczecinie na zakup sprzętu i wyposażenia

Utrzymanie zdolności do zwalczanie przestępczości środowiskowej w ramach działań kontrolnych WIOŚ w Szczecinie poprzez zabezpieczenie sprzętowe” to kolejny projekt przygotowany przez Inspektorów i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, który w 100% zostanie sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Uciążliwości zapachowe na obszarze Miasta Szczecin - 12 marca 2024 r.

Uciążliwości zapachowe na obszarze Miasta Szczecin  - 12 marca 2024 r.

 Informacja o działaniach WIOŚ w Szczecinie podjętych w dniu 12 marca 2024 r. w reakcji na uciążliwości zapachowe na obszarze Miasta Szczecin i podwyższone stężenia dwutlenku siarki w powietrzu

W dniu 12.03.2024 r. (wtorek) w godzinach 19:00-21:00 wystąpiły wysokie stężenie dwutlenku siarki na stacji w Szczecinie przy ul. Łącznej (maksymalne stężenie 1-godzinne wyniosło 347,8 µg/m3) oraz przy ul. Piłsudskiego (maksymalne stężenie 1-godzinne wyniosło 161,2 µg/m3) funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Nie zostały przekroczone poziomy kryterialne określone dla dwutlenku siarki, jednak oba stanowiska w Szczecinie odnotowały znaczący wzrost tego zanieczyszczenia. W północnej części Szczecina i na terenie powiatu polickiego był wyczuwalny gryzący i duszący zapach siarki.

Komunikat GIOŚ z dnia 29.02.2024 r. w sprawie napływu mas powietrza niosących pył drobny znad Sahary

Komunikat GIOŚ z dnia 29.02.2024 r. w sprawie napływu mas powietrza niosących pył drobny znad Sahary

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, że w związku ze zbliżającymi się w kierunku Polski masami powietrza  niosącymi ze sobą pył znad Sahary, w ciągu najbliższych dni, tj. 1 i 2 marca mogą wystąpić podwyższone stężenia pyłu drobnego. Napływ ten może być zauważalny w wynikach pomiarów pyłu zawieszonego na stacjach monitoringu jakości powietrza GIOŚ. Według informacji prezentowanych w serwisie CAMS (The Copernicus Atmosphere Monitoring Service) najwyższe prognozowane stężenia pyłu pochodzenia saharyjskiego w Polsce mają wystąpić w dniu 1 marca br. i będą przemieszczać się z południa, przez centrum, na północ kraju.

Wysokie stężenia dwutlenku siarki w aglomeracji szczecińskiej – 27.02.2024 r.

We wtorek 27 lutego br.  o godz. 13.53 Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ przesłał powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dwutlenku siarki SO2 w powietrzu na terenie Szczecina. Tym samym zadziałała procedura zgodna art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 845).

Kontrola przelewów burzowych w 2023 r. w województwie zachodniopomorskim

Kontrola przelewów burzowych w 2023 r. w województwie zachodniopomorskim

W ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego w 2023 r. przeprowadzono w całej Polsce kontrole podmiotów odprowadzających ścieki przelewami burzowymi komunalnej kanalizacji ogólnospławnej do śródlądowych wód powierzchniowych, pod kątem oceny przestrzegania dopuszczalnej średniej rocznej liczby zrzutów z poszczególnych przelewów.

Dzień Służby Cywilnej – 17 lutego

Dzień Służby Cywilnej – 17 lutego

Dzień Służby Cywilnej przypada w rocznicę uchwalenia przez Sejm II Rzeczypospolitej ustawy o państwowej służbie cywilnej. W tym roku oficjalnie obchodzimy to święto po raz pierwszy.

Przygotowania do powstania nowej stacji monitoringu powietrza w Świnoujściu

Przygotowania do powstania nowej stacji monitoringu powietrza w Świnoujściu

Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pojawiła się informacja o planach  uruchomienia nowej stacji monitoringu powietrza w Świnoujściu.

Szczegóły znajdują się na stronie GIOŚ.

Informacje w sprawie kontroli firmy HaCon Sp. z o.o.

W ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska działania kontrolne jak i pokontrolne podejmowane przez Zachodniopomorskiego WIOŚ wobec HaCon Sp. z o.o. w związku ze skargami na uciążliwości powodowane przez ten podmiot, były właściwe i zgodne z kompetencjami.

 

95 000 zł dofinansowania dla WIOŚ w Szczecinie na projekt edukacyjny

95 000 zł dofinansowania dla WIOŚ w Szczecinie na projekt edukacyjny

Zarządzanie poprzez działanie w ochronie środowiskato kolejny projekt edukacyjny przygotowany przez Inspektorów i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, który w 100% zostanie sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Projekt o wartości 95 000 zł będzie realizowany w 2024 r. i obejmie m.in.: konkurs na reportaż i specjalistyczne warsztaty. Zakończy się konferencją podsumowującą z udziałem ekspertów z zakresu ochrony środowiska.

Nielegalny demontaż barki w Szczecinie zagrażający Odrze

Nielegalny demontaż barki w Szczecinie zagrażający Odrze

W Szczecie trwa nielegalny proceder demontażu barek, prowadzony nad brzegiem kanału w bezpośrednim sąsiedztwie Odry Zachodniej, który pod koniec grudnia 2023 r.  ponownie ujawnili Inspektorzy z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Szczecinie.

2 stycznia 2024 r. urząd nieczynny

2 stycznia 2024 r. urząd nieczynny

Zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, dzień 2 stycznia 2024 r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę, 6 stycznia 2024 r. 

Dotyczy kontroli DZIAŁANIA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z KRYZYSEM EKOLOGICZNYM NA RZECE ODRZE

 

  • W treści wystąpienia pokontrolnego skierowanego do WIOŚ w Szczecinie po kontroli przeprowadzonej przez NIK Działania podmiotów publicznych w związku z kryzysem ekologicznym na rzece Odrze, została zawarta ocena ogólna o treści, cyt.: „WIOŚ posiadał wykwalifikowaną kadrę oraz sprzęt techniczny umożliwiający przeprowadzanie oględzin i wizji lokalnych m.in. Odry. W okresie objętym kontrolą monitorował zmiany wskaźników w wodzie Odry, przeprowadzał kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i wód podziemnych, w tym Odry i jej dopływów oraz kontrole automonitoringowe (…).

Tony zakopanych odpadów po nielegalnym demontażu aut ujawnili Inspektorzy WIOŚ w Szczecinie

Tony zakopanych odpadów po nielegalnym demontażu aut ujawnili Inspektorzy WIOŚ w Szczecinie

W wyniku pracy operacyjnej, Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Szczecinie we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim oraz Starostwem Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, doprowadzili do odkrycia zakopanych odpadów pochodzących z nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dzień 2 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r.  w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, dzień 2 listopada 2023 r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy z tytułu Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w dzień wolny od pracy - w sobotę, 11 listopada 2023 r. 

Komunikat ws. podjętych przez służby i samorządy działań, wyników badań i planowanych rozwiązań dotyczących zanieczyszczenia cieku Wierzbak, rzeki Bukowej i jeziorka Słonecznego

Komunikat ws. podjętych przez służby i samorządy działań, wyników badań i planowanych rozwiązań dotyczących zanieczyszczenia cieku Wierzbak, rzeki Bukowej i jeziorka Słonecznego

W związku z uzyskanymi przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wynikami badań wody cieku Wierzbak, rzeki Bukowej i jeziorka Słonecznego, 7 września br. wojewoda zachodniopomorski zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Miasta Szczecin, Gminy Dobra i powiatu polickiego, WIOŚ, RZGW w Szczecinie, Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Sanepidu. Ze strony służb, inspekcji i Miasta Szczecin jest zapewnienie, że nie ma zagrożenia dla ujęć wody pitnej.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 lipca 2023 r - plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Tywy PLH320050

Obwieszczenie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 lipca 2023 r   - plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Tywy PLH320050
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN.6320.7.2023.RCh z dnia 17 lipca 2023 r. o zakończeniu prac nad projektem planu zadań ochronnych oraz sporządzeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Tywy PLH320050 oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektu zarządzenia.
 

Współczesne wyzwania ochrony środowiska w Polsce - konferencja naukowa w Kołobrzegu 19-20 czerwca 2023

Współczesne wyzwania ochrony środowiska w Polsce - konferencja naukowa w Kołobrzegu 19-20 czerwca 2023

Zadania samorządu w ochronie środowiska oraz współdziałanie z innymi służbami w zakresie ochronie środowiska to tylko niektóre tematy kolejnej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniach 19-20 czerwca 2023 r. w Kołobrzegu. Celem konferencji jest wzmożenie czujności organów administracji samorządowej jak i okolicznych organizacji i społeczności lokalnej co do stanu otaczającego ich środowiska.

Odra w województwie zachodniopomorskim pod regularną kontrolą Inspektorów WIOŚ w Szczecinie

Odra w województwie zachodniopomorskim pod regularną kontrolą Inspektorów WIOŚ w Szczecinie

Odra na terenie województwa zachodniopomorskiego jest aktualnie bezpieczna oraz objęta stałym monitoringiem służb i inspekcji. Najnowsze wyniki badań nie wskazują na występowanie złotej algi i anomalii w składzie wody. Nie obserwujemy występowania śniętych ryb. Informacje dotyczące stanu Odry przekazał na czwartkowym briefingu prasowym w Szczecinie wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wspólnie z zastępcą zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dr inż. Sławomira Koniecznego. 

 

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele innych służb i inspekcji: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie i Komendant Społecznej Straży Rybackiej w Szczecinie.

Śnięte ryby w kanale Międzyodrza. Natychmiastowa reakcja służb

Śnięte ryby w kanale Międzyodrza. Natychmiastowa reakcja służb

Około 90 kg śniętych ryb zostało odłowionych z kanału na Międzyodrzu. Służby zareagowały w niecałą godzinę od przyjęcia zgłoszenia. W pobranych próbkach wody nie wykryto złotej algi. Procedura alarmowa została sprawdzona i działa.

Współczesne wyzwania ochrony środowiska w Polsce - konferencja naukowa w Szczecinie 22-23 maja 2023 r.

Współczesne wyzwania ochrony środowiska w Polsce - konferencja naukowa w Szczecinie 22-23 maja 2023 r.

W dniach 22-23 maja 2023 r. w Szczecinie odbyły się konferencje naukowe:

Rola instytucji publicznych w ochronie środowiska

oraz

Współdziałanie Inspekcji Ochrony Środowiska z innymi służbami w ochronie środowiska

zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Współczesne wyzwania ochrony środowiska w Polsce - konferencja naukowa w Szczecinie 22-23 maja 2023

Współczesne wyzwania ochrony środowiska w Polsce  - konferencja naukowa w Szczecinie 22-23 maja 2023

Rola instytucji publicznych w ochronie środowiska oraz współdziałanie Inspekcji Ochrony Środowiska z innymi służbami w ochronie środowiska to tematy konferencji naukowej organizowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniach 22-23 maja 2023 r. w Szczecinie. W konferencji będzie uczestniczyła Magda Gosk  – I Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  Wykłady i dyskusje będę poświęcone zmieniającym się przepisom prawa w zakresie ochrony środowiska mających na celu wzmożenie czujności organów administracji samorządowej jak i okolicznych organizacji i społeczności lokalnej co do stanu otaczającego ich środowiska.

Kilkaset pojemników z niebezpiecznymi substancjami oraz nielegalne składowisko ujawniono w Szczecinie

Kilkaset pojemników z niebezpiecznymi substancjami oraz nielegalne składowisko ujawniono w Szczecinie

Inspektorzy nowopowstałego Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Szczecinie wykryli w Szczecinie nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych, które składowane są w pobliżu Odry.

Wspólnie chronimy środowisko – podpisanie porozumienia o współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

Wspólnie chronimy środowisko – podpisanie porozumienia o współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

W piątek, 10 marca 2023 r. dr Marek Chabior Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zawarł porozumienie o współpracy z Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie Arturem Przybylskim. 

Podpisanie porozumienia o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Podpisanie porozumienia o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne, badawcze i szkoleniowe oraz kulturalne na rzecz ochrony środowiska zakłada porozumienie, które podpisali dr Marek Chabior Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

538 000 zł dofinansowania na nowy sprzęt do zwalczania przestępczości środowiskowej oraz organizację cyklu konferencji edukacyjnych

538 000 zł dofinansowania  na nowy sprzęt do zwalczania przestępczości środowiskowej oraz organizację cyklu konferencji edukacyjnych

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie dr Marek Chabior podpisał dziś dwie umowy z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Markiem Suboczem na dofinansowanie z Funduszu projektów z zakresu ochrony środowiska. Umowy zostały podpisane w obecności: Małgorzaty Golińskiej – Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Posła Czesława Hoca oraz Pawła Mirowskiego – Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu Czyste Powietrze i Efektywności Energetycznej Budynków.

Inauguracja Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Szczecinie

Inauguracja Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Szczecinie

W województwie zachodniopomorskim zainaugurowano działalność Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. To kolejny krok w stronę zwalczania przestępców działających przeciwko środowisku. Uroczyste otwarcie poprzedziła konferencja prasowa.

15 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej (WZPŚ) z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacka Ozdoby, posła Michała Jacha,  p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magdy Gosk, wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, z-ca dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wiesława Czechowskiego, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Marka Chabiora  oraz radnego Rady Miasta Szczecin Dariusza Mateckiego.

Czarna Łąka (gmina Goleniów) - porzucone odpady

Czarna Łąka (gmina Goleniów) - porzucone odpady

Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Szczecinie prowadzili działania rozpoznawcze w miejscowości Czarna Łąka (gmina Goleniów), gdzie udokumentowali m. in. przy pomocy drona porzucone odpady, pochodzące z warsztatów samochodowych, remontów budynków itp.

Wysokie stężenia dwutlenku siarki

Wysokie stężenia dwutlenku siarki

Po otrzymaniu zgłoszenia Inspektorzy WIOŚ w Szczecinie skontaktowali się z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie (WCZK) oraz Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa w Szczecinie (WSKR) w celu uzyskania danych o podejmowanych akcjach mogących mieć związek z uwolnieniem SO2 do powietrza. Służby tego dnia nie odnotowały w tym zakresie żadnego zgłoszenia. 

Analizując dane meteorologiczne dokonano wstępnego wytypowania zakładów mogących stanowić źródło zanieczyszczenia powietrza ww. związkami chemicznymi. Inspektorzy niezwłocznie podjęli czynności w terenie zmierzające do ustalenia przyczyn, miejsca i sprawcy zanieczyszczenia powietrza.

Akcją objęto zakłady emitujące zanieczyszczenia do powietrza w sposób ciągły .

Na chwilę obecną Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska opracował INFORMACJĘ O USTANIU RYZYKA PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Wyniki badań Odry

Wyniki badań Odry

Informacje dotyczące sytuacji na Odrze oraz wyniki badań rzeki publikowane są w specjalnej zakładce Odra serwisu gov.pl:

 https://www.gov.pl/web/odra

Badania nie wykazały skażenia Odry fenolem

Badania nie wykazały skażenia Odry fenolem

W związku z informacjami o możliwym zanieczyszczeniu Odry w województwie  dolnośląskim (https://www.wroclaw.pios.gov.pl/komunikat-4/), inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony  Środowiska w Szczecinie 4 stycznia br. wykonali dodatkowe badania Odry w jej dolnym biegu. Próbki zostały pobrane w czterech punktach: Odra – m. Widuchowa, Odra Zachodnia – Mescherin, Odra Wschodnia   –  Most Cłowy Szczecin, Odra Zachodnia – Most Długi Szczecin.

Zawiadomienie o przedłużeniu konsultacji społecznych w sprawie ustanowienia planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego

Zawiadomienie o przedłużeniu konsultacji społecznych w sprawie ustanowienia planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego uprzejmie zawiadamia o przedłużeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego do dnia 8 grudnia 2022 r. włącznie.

Zawiadomienie o przedłużeniu konsultacji społecznych w sprawie ustanowienia planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego

Zawiadomienie o przedłużeniu konsultacji społecznych w sprawie ustanowienia planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego uprzejmie zawiadamia o przedłużeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego do dnia 8 grudnia 2022 r. włącznie.

Sprzęt do zwalczania przestępczości środowiskowej

Sprzęt do zwalczania przestępczości środowiskowej

Dwa samochody terenowe, dron z kamerą, laptopy i latarki posłużą pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska do zwalczania przestępczości środowiskowej. Dziś w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim został przekazany sprzęt kupiony dzięki 820 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Działania w związku z wypadkiem i rozszczelnieniem cysterny na drodze S3

Działania w związku z wypadkiem i rozszczelnieniem cysterny na drodze S3

Informacja o zdarzeniu

Dnia 25 września o godz. 9:03 Inspektor Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ w Szczecinie otrzymał informację od Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (dalej WCZK) o wypadku, który nastąpił o godz. 8:49 na drodze A6 w kierunku Świnoujścia. Przekazano informację, że wypadkowi uległa cysterna z benzyną. Wskutek jej przewrócenia doszło do wycieku, a kierowca pojazdu jest zakleszczony. W drodze na miejsce zdarzenia skierowano 3 jednostki PSP oraz jednostkę ratownictwa chemicznego.

Działania WIOŚ w Szczecinie w związku z zanieczyszczeniem ściekami rzeki Iny

Działania WIOŚ w Szczecinie w związku z zanieczyszczeniem ściekami rzeki Iny

Zgłoszenia o zanieczyszczeniu Iny – 18.08.2022r.

Dnia 18.08.2022 r. około godz. 20.10 dyżurujący podczas zmiany popołudniowej inspektor grupy interwencyjnej WIOŚ w Szczecinie odebrał zgłoszenie telefoniczne od dyżurnego KPP Stargard, który poinformował o  zanieczyszczeniu rzeki Iny ściekami na wysokości ul. Brzozowej w Stargardzie. Inspektor przyjmujący zgłoszenie rozpoznawał wówczas w terenie dwie inne sprawy dotyczące zanieczyszczenia rzek i poinformował zgłaszającego, że zanieczyszczenie Iny prawdopodobnie jest związane z uruchomieniem przelewów burzowych (z uwagi na intensywne opady deszczu) zarządzanych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., w związku z czym konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Służb miejskich.

Tego samego dnia, około godziny 23.40 wpłynęło kolejne zgłoszenie telefoniczne w przedmiotowym temacie od przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy. Inspektor poinformował, że WIOŚ w Szczecinie posiada informacje nt. zdarzenia, a działania podjęte zostaną niezwłocznie w ramach posiadanych środków osobowych i technicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty dotyczące przyjęcia zgłoszeń w omawianym zakresie oraz dalsze przedstawione poniżej działania Inspektorów, informacje zawarte w poście opublikowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook dnia 21. Sierpnia 2022 r. nie są zgodne z faktycznym przebiegiem zdarzeń i działaniami podjętymi przez WIOŚ w Szczecinie. W związku z powyższym WIOŚ w Szczecinie dnia 5. Września 2022 r. skierował pismo do Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy z prośbą o sprostowanie treści opublikowanej przez organizację. .

Zgłoszenia o zanieczyszczeniu Iny i działania WIOŚ – 19.08.2022r.

Dnia 19.08.2022 r. o godz. 9.30 wpłynęło pocztą elektroniczną zgłoszenie powyższego stowarzyszenia, zawierające dokumentację fotograficzną. Inspektor skontaktował się ze zgłaszającym i przedstawił szczegółowo dane posiadane w sprawie przez WIOŚ.

Tego samego dnia około godziny 11:00 inspektorzy GIW udali się do miejscowości Lubowo oraz Stargard celem wykonania oględzin terenu i pobrania prób wody rzeki Iny.

Informacje dotyczące działalności odlewni żeliwa „HaCon” Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku

Informacje dotyczące działalności odlewni żeliwa „HaCon” Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku

Instalacja do odlewania metali żelaznych, należąca do „HaCon” Sp. z o.o., zaliczona została do mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Spółka posiada decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 marca 2015 r. znak WOŚ.II.7222.1.4.2015.BF z późniejszymi zmianami udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę zlokalizowaną w odlewni żeliwa „HaCon” Sp. z o.o.

Dotychczasowe działania w sprawie zanieczyszczenia rzeki Bukowa

Dotychczasowe działania w sprawie zanieczyszczenia rzeki Bukowa

Dnia 27 sierpnia 2022 r. inspektorzy WIOŚ w Szczecinie otrzymali informację o przedostawaniu się ścieków do rzeki Bukowa w rejonie ul. Łukasińskiego, wraz z prośbą o podjęcie interwencji.

Wyniki badań Odry

Wyniki badań Odry

Informacje dotyczące sytuacji na Odrze oraz wyniki badań rzeki publikowane są w specjalnej zakładce Odra serwisu gov.pl:

 https://www.gov.pl/web/odra

Interwencja na wniosek Radnego Miasta Kołobrzeg w sprawie śniętych ryb w Kanale Drzewnym

Interwencja na wniosek Radnego Miasta Kołobrzeg w sprawie śniętych ryb w Kanale Drzewnym

W związku z wnioskiem Radnego Miasta Kołobrzeg z dnia 12. września 2022 r. z prośbą o interwencję ze względu na wystąpienie martwych ryb w Kanale Drzewnym (odnoga rzeki Parsęty) w Kołobrzegu, inspektorzy WIOŚ w Szczecinie Delegatury w Koszalinie tego samego dnia podjęli działania w terenie.

Działania w związku z wypadkiem cysterny przewożącej azot amonowy w Dargobądzu

Działania w związku z wypadkiem cysterny przewożącej azot amonowy w Dargobądzu

Dnia 10 września 2022 r. około godziny 01.40 dyżurujący Inspektor WIOŚ w Szczecinie otrzymał informację z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie o zderzeniu cysterny z innym pojazdem na drodze krajowej nr 3 w miejscowości Dargobądz, gmina Wolin, powiat kamieński. Według relacji wskutek zdarzenia doszło do wycieku azotu amonowego. Czynności na miejscu prowadziła straż pożarna, jedna osoba poniosła śmierć w wyniku wypadku.

Działania podjęte w sierpniu 2022 r. w związku z zanieczyszczeniami cieków i zbiorników wodnych oraz śnięciem ryb - WIOŚ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Działania podjęte w sierpniu 2022 r. w związku z zanieczyszczeniami cieków i zbiorników wodnych oraz śnięciem ryb - WIOŚ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Podsumowanie działań podjętych przez WIOŚ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie w sierpniu 2022 r. w związku z zanieczyszczeniami cieków i zbiorników wodnych oraz śnięciami ryb.

Każde zgłoszenie zanieczyszczeń wód oraz śniętych ryb zostało rozpoznane przez Inspektorów WIOŚ w Szczecinie. W wielu przypadkach nadal trwają badania pobranych próbek wody. Prawdopodobną przyczyną śnięcia ryb były niekorzystne warunki temperaturowo-tlenowe, spowodowane wysoką temperaturą oraz niskim stanem wód.

Poniżej przedstawiamy tabelę z opisem poszczególnych działań podejmowanych przez Inspektorów WIOŚ w związku z zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych.

Inspektorzy WIOŚ w Szczecinie monitorują sytuację na zbiornikach wodnych w Województwie Zachodniopomorskim.

Kontrola transportu odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym

Kontrola transportu odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym

30 sierpnia 2022 r., Inspektorzy WIOŚ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie przeprowadzili akcję kontrolną stanowiącą kontynuację działań związanych z kontrolą transportu odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym. Punkt kontrolny został wyznaczony przy drodze ekspresowej nr 6, MOP Tymień Północ, gmina Będzino. 

Działania WIOŚ w Szczecinie podjęte w związku z podejrzeniem zanieczyszczenia zbiorników wodnych (śnięcia ryb) - Aktualizacja

Działania WIOŚ w Szczecinie podjęte w związku z podejrzeniem zanieczyszczenia zbiorników wodnych (śnięcia ryb) - Aktualizacja

Jezioro Pile

W piątek, 2 września 2022 r., około godz. 13:00 do WIOŚ w Szczecinie wpłynęła informacja z WCZK w Szczecinie, dotycząca śniętych ryb, zaobserwowanych na południowym brzegu jeziora Pile, na wysokości drogi przeciwpożarowej nr 4, na trasie Borne Sulinowo – Łubowo, gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki.

W tym samym dniu Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie dokonali oględzin miejsca wskazanego we wniosku. W wodzie nie stwierdzono widocznych zanieczyszczeń, piany, ani zapachu substancji chemicznych. Podczas oględzin stwierdzono kilkadziesiąt sztuk śniętych ryb, głównie sielaw oraz pojedynczych okoni.

Podczas oględzin pracownik CLB Oddział w Szczecinie GIOŚ pobrał próbkę wody z jeziora do badań laboratoryjnych w zakresie wskaźników: azot ogólny, fosfor ogólny, zawiesiny ogólne. Na miejscu zmierzono: pH, przewodność, tlen rozpuszczony oraz pobrano próbkę wody do oceny hydrobiologicznej.

Zniesienie zakazu korzystania z wód Odry

Zniesienie zakazu korzystania z wód Odry

Od 6 września przestaje obowiązywać zakaz korzystania z wód Odry. Podczas prowadzonych w ostatnim tygodniu badań wody nie stwierdzono nowych przypadków śnięcia ryb na całej długości rzeki. Badania wody nie wykazały również czynników, które mogą być niebezpieczne przy normalnym użytkowaniu Odry. W związku z tym Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podjął decyzję o zniesieniu ograniczeń wprowadzonych rozporządzeniem 12 sierpnia i przedłużanych w kolejnych tygodniach.

Działania WIOŚ w Szczecinie podjęte w związku z podejrzeniem zanieczyszczenia zbiorników wodnych (śnięcia ryb)

Działania WIOŚ w Szczecinie podjęte w związku z podejrzeniem zanieczyszczenia zbiorników wodnych (śnięcia ryb)

W dniach 29 -30 sierpnia 2022 r., w związku ze zgłoszeniami śniętych ryb, Inspektorzy WIOŚ w Szczecinie podjęli  czynności kontrolne, dotyczące zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zakaz korzystania z wód Odry przedłużony do odwołania. Zakaz nie dotyczy Zalewu Szczecińskiego

Zakaz korzystania z wód Odry przedłużony do odwołania. Zakaz nie dotyczy Zalewu Szczecińskiego

Wojewoda Zbigniew Bogucki w związku z zanieczyszczeniem Odry na terenie województwa zachodniopomorskiego, przedłużył do odwołania zakaz bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi wodami Odry, w tym Odry Wschodniej i Odry Zachodniej wraz z łączącymi kanałami oraz z wodami Jeziora Dąbie i wszystkimi innymi zbiornikami wodnymi przez które Odra przepływa, na odcinku od południowej granicy województwa zachodniopomorskiego, tj. od km 622,900 Odry do wysokości północnego brzegu wyspy Wielki Karw, tj. km 45,350 toru wodnego Świnoujście – Szczecin, dalba „Wyspa Wielki Karw – cypel N”, a także korzystania z tych wód.

Zakaz korzystania z wód Odry do 18 sierpnia. Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie porządkowe

Zakaz korzystania z wód Odry do 18 sierpnia. Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie porządkowe

Wojewoda Zbigniew Bogucki w związku z zanieczyszczeniem Odry wprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego zakaz bezpośredniego kontaktu z wodami Odry, w tym Zalewu Szczecińskiego, Odry Wschodniej i Odry Zachodniej poniżej Widuchowej wraz z łączącymi kanałami i zbiornikami wodnymi, przez które przepływa, a także korzystania z tych wód.

Uroczyste zakończenie Akademii Młodego Prawnika

Uroczyste zakończenie Akademii Młodego Prawnika

W dniu 14 czerwca 2022 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się uroczyste zakończenie Akademii Młodego Prawnika, której patronem honorowym był Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnią Służbę dla pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska

Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnią Służbę dla pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska

21 czerwca 2022 roku, w budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnią Służbę przyznanych postanowieniem Prezydenta RP.

W ceremonii uczestniczyli m.in. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba, kierownictwo GIOŚ na czele z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Michałem Mistrzakiem oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Spotkanie kierownictwa GIOŚ z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska

Spotkanie kierownictwa GIOŚ z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska

W dniu 22 czerwca 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa GIOŚ z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska, w sprawie ustalenia nowych kierunków i priorytetów w działaniach Inspekcji Ochrony Środowiska.

25.03.2022 r. - podpisanie porozumienia pomiędzy WIOŚ w Szczecinie a KAS w Szczecinie

25.03.2022 r. - podpisanie porozumienia pomiędzy WIOŚ w Szczecinie a KAS w Szczecinie

W dniu 25.03.2022   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chabior oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Robert Muszyński podpisali porozumienie, którego celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku.

Inauguracja Akademii Młodego Prawnika

Inauguracja Akademii Młodego Prawnika

 W dniu 11 marca 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zainaugurowano projekt pn. Akademia Młodego Prawnika. Jego celem głównym jest popularyzowanie wiedzy prawnej, w tym poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwijanie zainteresowań z zakresu nauk prawnych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także rozwijanie umiejętności interpretacji przepisów prawa oraz wykorzystywanie wiedzy prawnej w praktyce. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Do projektu zgłosili się uczniowie z 25 szkół podstawowych i 11 ponadpodstawowych.

Przystosowanie sekretariatu WIOŚ w Szczecinie do obsługi interesantów

Przystosowanie sekretariatu WIOŚ w Szczecinie do obsługi interesantów

Miło nam poinformować że sekretariat WIOŚ w Szczecinie został przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.). W sekretariacie zamontowana została lada przystosowana dla osób niskorosłych oraz poruszających się na wózku inwalidzkim, pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących oraz dodatkowe oświetlenie lady dla osób słabowidzących.

20.01.2022 r. - podpisanie porozumienia pomiędzy WIOŚ w Szczecinie a WITD w Szczecinie

20.01.2022 r. - podpisanie porozumienia pomiędzy WIOŚ w Szczecinie a WITD w Szczecinie

W dniu 20.01.2022 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chabior oraz  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego  Bartłomiej Budzisz podpisali porozumienie, którego celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania  obu Inspektoratów w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku.

Wesołych Świat oraz Szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świat oraz Szczęśliwego Nowego Roku

Wizyta Pani Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwa w Szczecinie

Wizyta Pani Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwa  w Szczecinie

W dniu 25 listopada 2021 r. podczas wizyty w Szczecinie Pani Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa spotkała się z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Podczas spotkania, które odbyło się w Sali Owalnej ZUW, Pani Minister z uwagą wysłuchała informacji o działalności WIOŚ w Szczecinie, pytała nas o trudności i problemy, na jakie napotykamy w trakcie prowadzonych przez nas działań. Mieliśmy także okazję pochwalić się sukcesami i przedstawić plany na przyszłość.

Współpraca i współdziałanie pomiędzy WIOŚ w Szczecinie a PGW WP RZGW w Szczecinie

W dniu 04.11.2021 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, mające na celu omówienie zasad współpracy i współdziałania z WIOŚ w Szczecinie, w którym udział wzięli:

- Bogumił Nowak – Dyrektor RZGW w Poznaniu,

- Grzegorz Smytry – Dyrektor RZGW w Bydgoszczy,

- Danuta Patkowska – Z-ca Dyrektora RZGW w Szczecinie,

- Marek Chabior – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

- Sławomir Konieczny – Z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Pierwsza edycja Studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska, w roku akademickim 2021/2022

 Dnia 6 listopada 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się uroczysta inauguracja pierwszej edycji Studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska, w roku akademickim 2021/2022.

Schemat procedur kontroli prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców

 W związku z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162) przedstawiamy schemat procedur kontroli prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska zgodnie z art. 47 ust. 1 tej ustawy.

Przerwa w dostępie telefonicznym do WIOŚ w Szczecinie w dniu 06.10.2021 r. w godzinach od 16.00 do 17.00

W dniu dzisiejszym tj. 6 października 2021 r. w godzinach od 16.00 do 17.00 nastąpi przerwa w komunikacji z Grupą Interwencyjno-Wyjazdową Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie pod numerami telefonu: 914405830 i 914405831. W razie konieczności prosimy o kontakt wyłącznie drogą elektroniczną na adres: giw@wios.szczecin.pl.

POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁDZIAŁANIA NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ PRZECIWKO ŚRODOWISKU

W dniu 30 września 2021 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zostało podpisane porozumienie, pomiędzy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska dr Markiem Chabiorem, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie nadinspektorem Tomaszem Trawińskim.

Awaria na terenie Zakładu Rafinerii Schwedt nad Odrą - Informacja z 8 września 2021 godz. 13.30

W związku z awarią na terenie Zakładu Rafinerii Schwedt nad Odrą w dniu 8 września 2021 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że w godzinach przedpołudniowych nie zanotowano podwyższonych stężeń badanych substancji w powietrzu na stacjach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim.

Konferencja prasowa pt. „NIELEGALNE ODPADY 2021”

8 września br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca akcji ogólnopolskich kontroli transportów odpadów pt. „NIELEGALNE ODPADY 2021” zorganizowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków

 

Z dniem 1 lipca 2021 r. przyjęcia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawach skarg i wniosków w siedzibie w Szczecinie jak i w Delegaturze Koszalin odbywać się będą w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 17:00  po wcześniejszym umówieniu drogą telefoniczną.

ZGŁASZANIE NIELEGALNEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

ZGŁOŚ NIELEGALNE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI!

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.

Informacje o uciążliwej emisji dla mieszkańców miasta Wałcz

 W związku z informacjami o uciążliwej dla mieszkańców miasta Wałcz działalności Spółki OZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wałczu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, co następuje.

Pożegnanie Pana Tadeusza Mutko

Z głębokim żalem żegnamy Pana Tadeusza Mutko, wieloletniego kierownika Inspekcji Ochrony Środowiska

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS.

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Projekt pn. „Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

Ministerstwo Infrastruktury realizuje projekt „Opracowanie Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, który finansowany jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Program ten ma na celu wyznaczenie priorytetowych obszarów oraz kluczowych inwestycji, wymaganych w celu poprawy bezpieczeństwa wody.

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020

  

Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu oraz pracowników i wprowadzonymi zmianami w organizacji funkcjonowania Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy o ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Delegaturę w Koszalinie z uwagi na lokalizację siedziby Inspektoratu w budynkach ZUW.

Kontrola warunków rozładunku i sposobu magazynowania saletry amonowej.

  

Powszechny Spis Rolny