Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Inauguracja Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Szczecinie

W województwie zachodniopomorskim zainaugurowano działalność Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. To kolejny krok w stronę zwalczania przestępców działających przeciwko środowisku. Uroczyste otwarcie poprzedziła konferencja prasowa.

15 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej (WZPŚ) z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacka Ozdoby, posła Michała Jacha,  p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magdy Gosk, wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, z-ca dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wiesława Czechowskiego, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Marka Chabiora  oraz radnego Rady Miasta Szczecin Dariusza Mateckiego.

To już dziewiąty Wydział w Polsce

Utworzenie nowego Wydziału w Szczecinie ma na celu zdynamizowanie działań ukierunkowanych na zwalczanie szeroko pojętej przestępczości środowiskowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jest to już dziewiąty Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Polsce, dotychczas utworzono takie Wydziały we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Kielcach, Białymstoku i Gdańsku.

Przestępcy nie czują się już bezkarni

Inaugurację WZPŚ w Szczecinie poprzedziła konferencja prasowa, podczas której wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podkreślił rangę powstających w całej Polsce Wydziałów Zwalczania Przestępczości Środowiskowej.

Nowy Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Szczecinie to kolejny krok w zapoczątkowanym w 2020 r. wzmacnianiu  struktury Inspekcji w walce z bezwzględnymi przestępcami środowiskowymi. Zwiększyliśmy wykrywalność przestępstw przeciwko środowisku, podwyższyliśmy kary tak by nikt nie czuł się bezkarny. To realne działania, które konsekwentnie podejmuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – mówił wiceminister Jacek Ozdoba.

Kluczowy punkt w walce z nielegalnym przemieszczaniem odpadów

Z kolei p.o. GIOŚ Magda Gosk zwróciła uwagę na to, że otwarcie WZPŚ w Szczecinie jest niezwykle istotne w kontekście zapobiegania nielegalnemu przemieszczaniu odpadów:

Inspekcja Ochrony Środowiska bezwzględnie zwalcza wszelkie formy przestępstw środowiskowych. Otwarcie WZPŚ w Szczecinie jest kluczowe ze względu na ryzyka związane z nielegalnym przemieszczaniem odpadów z Niemiec. Połączona wiedza i doświadczenie inspektorów ochrony środowiska oraz byłych funkcjonariuszy służb dają gwarancję wysokiej skuteczności naszych działań– podkreśliła Magda Gosk, p.o. GIOŚ. 

Powoływanie WZPŚ w strukturach WIOŚ jest inicjatywą m.in. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który wielokrotnie zwracał uwagę na to, że kary za przestępstwa środowiskowe były za niskie. Wydziały WZPŚ wzmacniają Inspekcję i stanowią odpowiedź na nasilające się procedery przeciwko środowisku.

 

Działania rozpoznawcze i technika

 

Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podkreślił znaczenie WZPŚ w walce z przestępcami środowiskowymi:

 

Dbamy o nasze środowisko dlatego budujemy struktury, których celem jest intensyfikacja działań ukierunkowanych na zwalczanie szeroko pojętej przestępczości przeciwko środowisku przy wykorzystaniu  szeroko rozumianych czynności rozpoznawczych i przygotowawczych oraz  nowoczesnych środków technicznych - powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki  i dodał: Inspektorzy będą mogli zatrzymać i przeszukać pojazd, jeśli wystąpi podejrzenie przewożenia nielegalnych odpadów czy też sprawdzić zgodność dokumentów z przewożonym ładunkiem.

 

Zadania WZPŚ

Do głównych zadań WZPŚ-u w całej Polsce należy m.in:

  • kontrolowanie gospodarki odpadami oraz ich transportu,
  • wykonywanie testów i analiz niezbędnych do ujawniania przestępców,
  • realizacja działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie środowiskowej działalności przestępczej, ostrzeganie o rodzaju i zasięgu potencjalnego zagrożenia,
  • podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku, samodzielnie i we współpracy z m.in. Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

 

Powstanie Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej usprawni działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Utworzony Wydział pozwoli na wyprzedzanie działań oraz szybsze wykrywanie przestępczości i wykroczeń przeciwko środowisku. Dziękuję również pracownikom nowego Wydziału. Przed 10 inspektorami szereg trudnych i wymagających zadań, ale wierzę, że tym wyzwaniom sprostają – powiedział Marek Chabior Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.