Nowości w WIOŚ

Zmiana numerów telefonów WIOŚ w Szczecinie

Uprzejmie informuję, iż z dniem 7 stycznia 2019 r. zmianie ulegają numery telefonów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - mgr inż. Andrzej Miluch

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - dr inż Sławomir Konieczny

Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie – dr inż. Marzena Michalska

tel. +48 (91) 44 05 800 - 801, fax +48 (91) 44 05 809, e-mail: wios@wios.szczecin.pl

Kierownik Delegatury w Koszalinie - mgr inż. Beata Atałap

tel. +48 (94) 31 57 100 - 101, fax +48 (94) 31 57 109, e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl

Numery telefonów do pozostałych komórek organizacyjnych znajdują się w załączniku.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR