Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Zgłaszanie istotnych naruszeń

ZGŁOSZENIA PRZYPADKÓW ISTOTNEGO NARUSZENIA PRZEPISÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZ CAŁĄ DOBĘ SIEDEM DNI W TYGODNIU

numer telefonu: 

797 623 240

e-mail: giw@wios.szczecin.pl