Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Wspólnie chronimy środowisko – podpisanie porozumienia o współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

W piątek, 10 marca 2023 r. dr Marek Chabior Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zawarł porozumienie o współpracy z Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie Arturem Przybylskim. 

Celem  porozumienia jest zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku, szczególnie na obszarze wód śródlądowych.

Porozumienie zakłada m.in.

·         wzajemną pomoc w wykonywaniu czynności służbowych, w tym przeprowadzaniu wspólnych działań w terenie,

·         wymianę informacji, w tym wzajemne udostępnianie danych dotyczących źródeł zanieczyszczeń i zagrożeń dla środowiska wodnego,

·         organizowanie wspólnych szkoleń dotyczących zwalczania przestępstw i wykroczeń z obszaru ochrony środowiska,

·         współpracę w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń wymierzonych w środowisko naturalne tj. udostępnianie wyników badań, pomiarów, ekspertyz, wymianę informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz innych danych z prowadzonych rejestrów i baz danych.