Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w listopadzie 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w listopadzie 2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Wyniki pomiarów:

- stężenia 24-godz. pyłu PM10 – listopad 2013,

- stężenia 24-godz. pyłu PM2.5 – listopad 2013.