Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Współczesne wyzwania ochrony środowiska w Polsce - konferencja naukowa w Szczecinie 22-23 maja 2023

Rola instytucji publicznych w ochronie środowiska oraz współdziałanie Inspekcji Ochrony Środowiska z innymi służbami w ochronie środowiska to tematy konferencji naukowej organizowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniach 22-23 maja 2023 r. w Szczecinie. W konferencji będzie uczestniczyła Magda Gosk  – I Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  Wykłady i dyskusje będę poświęcone zmieniającym się przepisom prawa w zakresie ochrony środowiska mających na celu wzmożenie czujności organów administracji samorządowej jak i okolicznych organizacji i społeczności lokalnej co do stanu otaczającego ich środowiska.

Specjaliści z zakresu ochrony środowiska, inspektorzy WIOŚ w tym doświadczeni pracownicy operacyjni Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ, prawnicy, wykładowcy akademiccy oraz funkcjonariusze Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej będą uczestnikami konferencji podczas której omawiany będzie stan środowiska w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego, zagrożeń ze strony infrastruktury przemysłowej, nieprzestrzegania decyzji środowiskowych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz niewłaściwego postępowania mieszkańców naszego regionu zarówno w zakresie korzystania z różnych komponentów środowiska jak i niewłaściwego postępowania z odpadami. Przedstawiony zostanie aktualny stan prawny, możliwości i sposoby wdrażania konkretnych przepisów prawnych w życie.

 

Konferencja będzie transmitowana online:

YT - https://www.youtube.com/@wios_szczecin/streams

FB - https://www.facebook.com/WIOS.Szczecin/

 

Szczegółowy program w załączniku.

 

Stoimy na straży bezpieczeństwa ekologicznego w województwie zachodniopomorskim!

 

Zadanie pn.:”Współczesne wyzwania ochrony środowiska w Polsce na przykładzie województwa zachodniopomorskiego” sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie