Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Uroczyste zakończenie Akademii Młodego Prawnika

W dniu 14 czerwca 2022 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się uroczyste zakończenie Akademii Młodego Prawnika, której patronem honorowym był Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

W uroczystości oprócz władz dziekańskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wzięli udział JM prof. dr hab. Waldemar Tarczyński Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawiciele organizatorów i patronów ww. przedsięwzięcia oraz wykładowcy zaangażowani w realizację projektu.

Podczas uroczystości na ręce Pani dr Mariety Czekałowskiej - Naczelnika Wydziału Prawnego WIOŚ w Szczecinie wręczono podziękowania.