Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

538 000 zł dofinansowania na nowy sprzęt do zwalczania przestępczości środowiskowej oraz organizację cyklu konferencji edukacyjnych

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie dr Marek Chabior podpisał dziś dwie umowy z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Markiem Suboczem na dofinansowanie z Funduszu projektów z zakresu ochrony środowiska. Umowy zostały podpisane w obecności: Małgorzaty Golińskiej – Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Posła Czesława Hoca oraz Pawła Mirowskiego – Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu Czyste Powietrze i Efektywności Energetycznej Budynków.

538 000 zł dofinansowania dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie pozwoli na dalsze zwalczanie przestępczości środowiskowej.

400 000 zł zostanie przeznczone na zakup samochodu elektrycznego do transportu georadaru; drona i laptopa do obróbki materiałów graficznych z kontroli. Bezemisyjny pojazd oraz dron będą służyły przede wszystkim do czynności rozpoznawczych i kontrolnych w terenie.  Przy wsparciu Funduszu sfinansujemy również koszty badania pobranych podczas kontroli próbek – na przykład odpadów i popiołów z palenisk.

138 000 zł  to wysokość wsparcia na organizację cyklu konferencji edukacyjnych dla samorządów na temat możliwości współpracy w zakresie ochrony środowiska.

W 2022 r. WIOŚ w Szczecinie – na nowy sprzęt i wyposażenie niezbędne inspektorom – otrzymał łącznie 820 tys. zł  dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie.