Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Publikacje

Tytuł Autor Data publikacji
Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim. Raport 2018   Praca zbiorowa   2018-12-31T00:00:00  
Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok   Anna Bakierowska, Irena Złoczowska, Agnieszka Kordas, Elżbieta Wierzchowska, Andrzej Gajdecki, Elżbieta Sroka, Honorata Szatkowska- Konon   2018-11-21T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2017 roku   Praca zbiorowa   2018-11-15T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2017 roku   Praca zbiorowa   2018-11-15T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2017 roku   Praca zbiorowa   2018-11-15T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie pyrzyckim w 2017 roku   Praca zbiorowa   2018-11-15T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie koszalińskim w 2017 roku   Praca zbiorowa   2018-11-15T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie gryfińskim w 2017 roku   Praca zbiorowa   2018-11-14T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie choszczeńskim w 2017 roku   Praca zbiorowa   2018-11-14T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2017 roku   Praca zbiorowa   2018-10-24T00:00:00  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok   Praca zbiorowa   2018-04-30T00:00:00  
Mapa akustyczna Choszczna w otoczeniu dróg wojewódzkich nr 151 i nr 160   Jolanta Szablewska-Wiraszka    2017-12-29T00:00:00  
Stan środowiska w województwie zachodnioporskim. Raport 2017   Praca zbiorowa   2017-12-29T00:00:00  
Pięcioletnia ocena stanu klimatu akustycznego województwa zachodniopomorskiego za lata 2012-2016   Jolanta Szablewska-Wiraszka    2017-12-29T00:00:00  
Rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku   Jolanta Szablewska-Wiraszka   2017-12-28T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie choszczeńskim w 2016 roku   Praca zbiorowa   2017-12-05T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie drawskim w 2016 roku   Praca zbiorowa   2017-11-28T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie gryfińskim w 2016 roku   Praca zbiorowa   2017-11-28T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2016 roku   Praca zbiorowa   2017-09-27T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2016 roku     2017-09-27T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie koszalińskim w 2016 roku   Praca zbiorowa   2017-09-27T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2016 roku     2017-09-27T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2016 roku     2017-09-27T00:00:00  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok   Praca zbiorowa   2017-05-05T00:00:00  
Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2013-2015. Raport 2016   Praca zbiorowa   2016-12-31T00:00:00  
Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej WOLIN w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016-12-30T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie choszczeńskim w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016-12-14T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016-12-14T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016-12-14T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016-12-14T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie drawskim w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016-12-14T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie koszalińskim w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016-12-14T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie gryfińskim w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016-12-14T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016-12-14T00:00:00  
Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok   Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Irena Złoczorska, Agnieszka Kordas, Elżbieta Wierzchowska, Barbara Mazur-Chrzanowska, Elżbieta Sroka, Honorata Konon-Szatkowska, Andrzej Gajdecki   2016-10-17T00:00:00  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok   Praca zbiorowa   2016-05-17T00:00:00  
Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020   Praca zbiorowa   2016-02-01T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie koszalińskim w 2014 roku    Praca zbiorowa   2015-12-30T00:00:00  
Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim. Raport 2015   Praca zbiorowa   2015-12-30T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie gryfińskim w 2014 roku    Praca zbiorowa   2015-12-30T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie choszczeńskim w 2014 roku   Praca zbiorowa   2015-12-30T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2014 roku   Praca zbiorowa   2015-09-25T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2014 roku    Praca zbiorowa   2015-09-25T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2014 roku   Praca zbiorowa   2015-09-25T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskimw 2014 roku     2015-09-25T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie drawskim w 2014 roku   Praca zbiorowa   2015-09-25T00:00:00  
Aktualizacja - Rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku   Jolanta Szablewska-Wiraszka    2015-07-23T00:00:00  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2014 rok   Praca zbiorowa   2015-06-08T00:00:00  
Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim. Raport 2014.   Praca zbiorowa   2014-12-31T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2013 roku   Praca zbiorowa   2014-10-22T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie gryfińskim w 2013 roku   Praca zbiorowa   2014-10-22T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie koszalińskim w 2013 roku   Praca zbiorowa   2014-10-22T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie choszczeńskim w 2013 roku   Praca zbiorowa   2014-10-22T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2013 roku   Praca zbiorowa   2014-09-23T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie drawskim w 2013 roku   Praca zbiorowa   2014-09-23T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2013 roku   Praca zbiorowa   2014-09-22T00:00:00  
Pięcioletnia ocena jakości powietrza za lata 2009-2013   Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Renata Rewaj, Natalia Bykowszczenko, Renata Pałyska   2014-08-19T00:00:00  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2013 rok   Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Renata Rewaj, Natalia Bykowszczenko, Renata Pałyska   2014-05-12T00:00:00  
Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w 2012 roku   Praca zbiorowa   2013-12-27T00:00:00  
Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2012   Praca zbiorowa   2013-12-27T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie choszczeńskim w 2012 roku   Praca zbiorowa   2013-12-09T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2012 roku   Praca zbiorowa   2013-11-21T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2012 roku   Praca zbiorowa   2013-11-21T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie gryfińskim w 2012 roku   Praca zbiorowa   2013-11-21T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie drawskim w 2012 roku   Praca zbiorowa   2013-11-21T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie koszalińskim 2012 roku   Praca zbiorowa   2013-11-21T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2012 roku   Praca zbiorowa   2013-11-21T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2012   Praca zbiorowa   2013-11-21T00:00:00  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2012 rok   Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Renata Rewaj, Marta Bursztynowicz, Natalia Bykowszczenko, Renata Pałyska   2013-05-13T00:00:00  
Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2015   Praca zbiorowa   2013-02-26T00:00:00  
Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2011   Praca zbiorowa   2013-01-10T00:00:00  
Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku   Praca zbiorowa   2012-12-17T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie koszalińskim w 2011 roku   Praca zbiorowa   2012-12-14T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie gryfińskim w 2011 roku   Praca zbiorowa   2012-12-12T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie choszczeńskim w 2011 roku   Praca zbiorowa   2012-12-12T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2011 roku   Praca zbiorowa   2012-12-12T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2011 roku   Praca zbiorowa   2012-12-12T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2011 roku      2012-09-25T00:00:00  
Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w strefach województwa zachodniopomorskiego w roku 2011   Praca zbiorowa   2012-07-24T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie drawskim w 2011 roku   Praca zbiorowa   2012-07-03T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2011 roku   Praca zbiorowa   2012-06-15T00:00:00  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2011 rok   Praca zbiorowa   2012-04-24T00:00:00  
STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010   Praca zbiorowa   2012-01-04T00:00:00  
Prowadzenie zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka w świetle obowiązujących przepisów prawa.   Praca zbiorowa   2011-12-22T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie choszczeńskim w 2010 roku   Praca zbiorowa   2011-12-12T00:00:00  
Mapy akustyczne opracowane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego   Praca zbiorowa   2011-09-08T00:00:00  
Roczna ocena jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego - Raport za 2010 rok   Praca zbiorowa   2011-04-01T00:00:00  
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2008-2009   Praca zbiorowa   2011-01-25T00:00:00  
Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w roku 2009     2010-11-14T00:00:00  
Pięcioletnia ocena jakości powietrza za lata 2005-2009   Praca zbiorowa   2010-07-23T00:00:00  
Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2009 roku   Praca zbiorowa   2010-06-03T00:00:00  
Roczna ocena jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego - raport za 2009 rok   Praca zbiorowa   2010-04-25T00:00:00  
Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010-2012   Praca zbiorowa   2010-01-28T00:00:00  
STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2008 ROKU   Praca zbiorowa   2009-12-03T00:00:00  
OCENA WSTĘPNA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA PYŁEM PM2,5 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA LATA 2004 - 2008   Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Renata Rewaj, Marta Szczepankiewicz   2009-11-23T00:00:00  
OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2008   Małgorzata Landsberg-Uczciwek + zespół   2009-07-14T00:00:00  
Roczna ocena jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego - raport za 2008 rok   Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Renata Rewaj, Renata Pałyska, Marta Szczepankiewicz   2009-04-23T00:00:00  
Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2007   Praca zbiorowa   2008-12-30T00:00:00  
Roczna ocena jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego - raport za 2007 rok   Praca zbiorowa   2008-04-10T00:00:00  
STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2006 ROKU   Praca zbiorowa   2007-09-11T00:00:00  
Pięcioletnia ocena jakości powietrza za lata 2002-2006   Praca zbiorowa   2007-07-20T00:00:00  
Program Monitoringu Środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2009   Praca zbiorowa   2007-06-11T00:00:00  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim - Raport za 2006 rok   Praca zbiorowa   2007-05-31T00:00:00  
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWODZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2004 - 2005   Praca zbiorowa   2007-02-14T00:00:00  
Ocena wstępna jakości powietrza pod kątem zawartości arsenu, kadmu i benzo(a)pirenu w pyle oraz dostosowanie wojewódzkiego systemu oceny jakości powietrza do wymagań dyrektywy 2004/107/WE   Praca zbiorowa   2006-08-31T00:00:00  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim - Raport za 2005 rok   Praca zbiorowa   2006-06-14T00:00:00  
Program monitoringu środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2006   Praca zbiorowa   2006-04-21T00:00:00  
Informacja o kontrolach i stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2005 roku   Praca zbiorowa   2005-10-16T00:00:00  
Analiza oddziaływania rolnictwa na środowisko wodne w województwie zachodniopomorskim. Potencjalne ograniczenia w rozwoju produkcji zwierzęcej.   Praca zbiorowa   2005-07-05T00:00:00  
OCENA JAKOŚCI POWIETRZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2004 ROK KLASYFIKACJA STREF wykonana według zasad określonych w art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.   Praca zbiorowa   2005-04-23T00:00:00  
Raport z kontroli i informacja o źródłach zanieczyszczenia środowiska w powiatach województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2003   Praca zbiorowa   2005-01-21T00:00:00  
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2002-2003   Praca zbiorowa   2004-12-30T00:00:00  
Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa zachodniopomorskiego za 2003 rok   Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Renata Rewaj, Andrzej Rochowiecki, Bronisław Zimnicki, Aneta Trybuchowicz   2004-03-30T00:00:00  
Program monitoringu środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2005   Małgorzata Kołodziej-Nowakowska   2003-12-29T00:00:00  
Biologiczna jakość zasobów wód powierzchniowych województwa zachodniopomorskiego w świetle wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej   Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Joanna Żurawska   2003-09-12T00:00:00  
Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa zachodniopomorskiego za 2002 rok     2003-03-29T00:00:00  
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2001   Małgorzata Landsberg-Uczciwek + zespół   2003-01-18T00:00:00  
Raport z kontroli i informacja o źródłach zanieczyszczenia środowiska w powiatach województwa zachodnio pomorskiego w 2001 roku     2002-11-15T00:00:00