Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Podpisanie porozumienia o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne, badawcze i szkoleniowe oraz kulturalne na rzecz ochrony środowiska zakłada porozumienie, które podpisali dr Marek Chabior Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Na tej współpracy skorzystają studenci, inspektorzy WIOŚ, kadra naukowa, a przede wszystkim środowisko.

Porozumienie zakłada m.in.

  • wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony środowiska, z uwzględnieniem kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;
  • realizację wspólnych inicjatyw edukacyjnych o wydźwięku ekologicznym;
  • realizację wspólnych projektów innowacyjnych, badawczo-innowacyjnych;
  • organizację konferencji, warsztatów, seminarium;
  • wizyty studyjne dla studentów, prowadzenie wykładów przez pracowników Inspektoratu;
  • formułowanie problematyki prac licencjackich, magisterskich i doktorskich związanej z działalnością Inspektoratu;
  • organizacja wspólnych działań promocyjnych, wystaw lub konkursów o tematyce ochrony i kształtowania środowiska, praktyk studenckich, a także innych działań uzgodnionych między WIOŚ w Szczecinie a WPiAUS

Porozumienie zostało podpisane w obecności dr Marietty Czekałowskiej - naczelnik Wydziału Prawnego WIOŚ w Szczecinie oraz dr hab. Anny Barczak, prof. US, które będą koordynowały współpracę pomiędzy stronami porozumienia.